Zegarki, które zachwycają przez lata / Mulier Store
·
Koszyk
0.00EUR

Wymiany i zwroty

Jeżeli nie jesteś zadowolony z zakupionego artykułu, MULIER STORE pozwala na zwrot w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia, o ile produkt nie był używany lub uszkodzony. W tym celu w ciągu pięciu (5) dni kalendarzowych od otrzymania należy złożyć wniosek do MULIER STORE za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres o taki zwrot.

Użytkownik powinien zwrócić towar listem poleconym na adres MULIER STORE:
Carrer de la Rutlla 106 2º 1ª, 17003 Girona, Hiszpania. Koszty wysyłki w celu zwrotu lub wymiany produktów, spoczywają po stronie Użytkownika i w żadnym przypadku MULIER STORE nie przyjmie zwrotów wysłanych za pobraniem.


Aby zwrot został przyjęty, zwracane produkty muszą spełniać następujące wymagania:


  • Użytkownik powinien wydrukować przesłany FORMULARZ ZWROTU. Po wydrukowaniu formularza Użytkownik powinien wypełnić i dołączyć go do zwracanego produktu. Równocześnie Użytkownik wskazuje MULIER STORE numer konta bankowego, na który zostanie zwrócona właściwa kwota (koszt zakupu pomniejszony o koszt jego przesyłki).

  • Produkt powinien być zwrócony w stanie idealnym, w oryginalnym opakowaniu, łącznie ze wszystkim, co zostało z nim wysłane.

  • Produkt musi być zabezpieczony w taki sam sposób, w jaki został wysłany, aby mógł wrócić do naszego magazynu z zachowaniem najwyższych środków ostrożności.


Po zbadaniu produktu skontaktujemy się, informując czy istnieje prawo do zwrotu właściwej kwoty. Jej zwrotu dokonuje się jak najszybciej i w każdym przypadku w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty informacji o woli zwrotu. MULIER STORE zastrzega sobie prawo odmowy zwrotu, jeżeli dostarczone produkty były w oczywisty sposób używane i/lub nie spełniają powyższych wymogów.

Jeśli produkt jest wadliwy, lub nie odpowiada złożonemu zamówieniu, Użytkownik w terminie do pięciu (5) dni kalendarzowych od daty jego otrzymania powinien powiadomić MULIER STORE za pośrednictwem poczty elektronicznej o woli wymiany lub zwrotu przedmiotu listem poleconym na adres MULIER STORE:
Carrer de la Rutlla 106 2º 1ª, 17003 Girona, Hiszpania, w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych, licząc od data otrzymania zamówienia.

Produkt wysłany powinien spełniać wymogi dotyczące zwrotu. Po otrzymaniu produktu MULIER STORE sprawdzi, czy zostały dochowane zasady i wyśle nowy produkt lub zwróci zapłaconą kwotę. MULIER STORE zastrzega sobie prawo odmowy zwrotu jeżeli zwrócone produkty były wyraźnie używane i/lub nie spełnia wymogów. Koszty wysyłki za zwrot wadliwego lub niewłaściwego produktu zostaną poniesione przez MULIER STORE.

Aby wymienić artykuł na inny należy dokonać jego zwrotu i złożyć nowe zamówienie.